Redigera miljövariabel

Markera den variabel som ska ändras i listan. Ändra ”Namn”, ”Enhet” eller ”Beskrivning” och välj ”Spara”.