Ta bort miljövariabel

Markera den variabel som ska tas bort i listan. Välj ”Ta bort” och bekräfta kontrollfrågan enligt bild nedan Variabeln försvinner från listan.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML51dee9c.PNG

Bild 111: Kontrollfråga ta bort miljövariabel