Referensår

Referensår är en funktion för att bestämma vilket år som ska bli valt som referensår för en mätare och därigenom bli valbar att jämföra med i de olika rapporterna.

Användare kan ange referensår och eventuellt ändra förbrukning utifall användare inte tycker att en månads värde är det användare vill ha som referensvärde av någon anledning.

Följande dialogruta visas då användare väljer Referensår:

Bild 86: Grunddata, Referensår

 

Skapa referensår:

·      Sök rätt på fastighet/fastigheter (genom att klicka på kolumnöverskriften kan fastigheterna sorteras utifrån nummer, namn eller beteckning)

·      Välj en eller flera fastigheter (flera fastigheter väljs med-hjälp-av ctrl-tangenten eller Shift-tangenten)

·      Varje räkneverk för vald fastighet/fastigheter visas i listan till höger.

·      Välj en eller flera mätpunkter att sätta referensår på (om kolumnen Referensår inte har något årtal så finns inget referensår tidigare valt för mätpunkten), klicka på någon av de fem första kolumnerna (flera mätpunkter väljs mha ctrl-tangenten eller Shift-tangenten).

·      När årtal är valt visas förbrukningen för respektive månad. Ett streck (-) betyder att det inte finns något värde lagrat i databasen.
Tillåter mätaren och förbrukningsslaget att förbrukningen normalårs korrigeras är det ett normalårs korrigerat värde som visas i de olika månadernas kolumner. I övriga fall är det tidskorrigerade värden som visas.

·      En förbrukning som tillhör ett referensår kan ändras. Ifall man av någon anledning vill utgå ifrån ett år när man skapar sitt referensår men vill justera någon/några månader gör man det direkt i cellen (endast värdet för referensåret och inte den faktiska förbrukningen för denna månad i statistiken).

·      Ändringar man gjort måste sparas. Stänger man utan att spara går ändringarna förlorade.

·     Det går att lägga in ett beräknat år som referensår till exempel ett beräknat värde som BBR eller dylikt. Då väljs inget år som referensår och de beräknade värdena läggs in månad för månad på den aktuella mätaren.