Målvärden

Målvärden används för att lägga upp ett förbrukningsmål för en fastighet för att sedan kunna följa upp målet i grafer och tabeller i t ex månadsrapporten. Målvärden används på fastighetsnivå för att ange målförbrukningar per rapporttyp och år.

Bild 87: Grunddata, Målvärden

 

Skapa målvärden:

·      Välj en fastighet i listan till vänster

·      Klicka på knappen Ny

·      Välj för vilket rapportslag målvärdet ska skapas

·      Välj årtal för vilket målvärdet ska gälla

·      Ange en målförbrukning (årsförbrukning) för fastigheten

Bild 88: Skapa målvärden

 

I takt med att ett målvärde anges som årsförbrukning för ett år som i exemplet i nedan, beräknas och anges samtidigt ett jämförelsevärde. I jämförelsen ställs sparmålet i relation till tidigare år både som total procentuell årsförbrukning och som förbrukning per nämnare.

Bild 89: Jämförelse

 

När användare angett en årsförbrukning och klickat på knappen Spara så visas sparmålet i rutan längst upp till höger. Användare kan nu fördela förbrukningen genom att klicka på fliken Fördela målvärde. Antingen kan fördelningen göras manuellt eller så använder man sig av en fördelningsprofil.

Bild 90: Skapa målvärden

 

Systemgenererade profiler:

Lika delar     Detta val innebär att varje månad får 1/12 av målförbrukningen.

Klimat          Fördelning sker utifrån graddagar. Om den aktuella rapporten innehåller förbrukningsslag som klimatkorrigeras kommer varmvattenandelen att fördelas separat. För att bestämma varmvattenandelen används den varmvattenandelen som finns sparad på fastigheten.

Som alternativ till de systemgenererade profilerna finns möjligheten att skapa egen fördelningsprofil man använder för att beräkna fördelningen med, se avsnittet Fördelningsprofiler härnäst.