Fördelningsprofiler

Med tanke på att målvärden anges ”per år” finns ett behov av att kunna styra hur angiven årsförbrukning ska fördelas ut på årets alla månader för att kunna följa upp målen månadsvis. För att styra detta används ”fördelningsprofiler”. Användare når Fördelningsprofiler via Grunddata / Jämförelser / Fördelningsprofiler.

Bild 91: Fördelningsprofiler

 

En fördelning har ett namn samt tolv procentsatser som avser varje månads del av totalen (årsvärdet). En fördelning behöver inte summera till 100 procent.

Bild 92: Grunddata, Fördelningsprofiler

 

Det finns tre standarder profil: månadsvis, halvårsvis och kvartalsvis.

 

Skapa ny profil genom att klicka på Ny.

Bild 93: Fördelningsprofil, Tores fördelning