Förbrukningsrapporter

När du har valt Jämförelser, kan du välj Referensår eller Målvärden i Månads och Års förbruknings rapporter. I Beräkningsperiod dialogrutan väljs Referensår eller, och Målvärden i Ytterligare Jämförelser drop-down meny du kan även välja ett annat år att jämföra dina förbrukningar mot.

Bild 94: Beräkningsperiod, välj Jämförelser

 

More:

Diagram

Tabell