Skicka

I Vitec Energiuppföljning det är möjligt att skicka de olika rapporterna vidare till Excel, PDF eller till Word. Att kunna skicka rapporter till andra program möjliggör ett enkelt och bekvämt sätt att dela analys med andra, både inom och utanför organisationen.

Gällande Excel finns det två varianter, ”Statisk” och ”Dynamisk” export. Statisk innebär att värdena i den exporterade rapporten förs över till Excel som en engångshändelse. Dynamisk innebär att en koppling skapas direkt mellan Vitec Energiuppföljnings databas och Excelarket. Uppdateras eller tillkommer värden i databasen går det att hämta den nya informationen till Excel utan starta Vitec Energiuppföljning.

 

Principen för att skicka dokument är lika oavsett vilken variant (Excel, Word eller PDF) som väljs:

·      Gör rapporturval och välj rapport i Vitec Energiuppföljning

·      Välj aktuellt ”Skicka” alternativ under Vitecknappen

·      Spara dokumentet

Bild 98: Skicka rapporter

 

More:

Excel - Statisk

Excel - Dynamisk