Räkna om

Fliken Räkna om innehåller val för att räkna om förbrukningar som är markerade modifierade i databasen. Omräkningen kan antingen köras på samtliga modifierad mätare i databasen eller enbart utifrån vald nod i huvudprogrammets träd. Funktionen är även uppdelad i månadsförbrukningar/timförbrukningar.Bakom varje val av omräkning ser man inom parantes hur många förbrukningar som bör räknas om.

Välj Starta för att starta omräkningen. Efter det att omräkningen är klar är antalet modifierade månadsförbrukningar 0.