Skapa nämnare

Vitec Fastighet levereras med ett antal nämnare färdigdefinierade. Om de nämnare man önskar följa upp inte finns i grunduppsättningen så kan man skapa egna. Högerklicka på den nämnargrupp nämnare ska ingå i och välj Ny nämnare. I trädet skapas då en ny nod i redigeringsläge. Den nya nämnaren har till att börja med namnet ”Ny nämnare”.  Ange namn och visningsnamn för nämnaren. Alternativen Tillgänglig för och Visas i applikation behandlas i nästa avsnitt.

Bild 25: Skapa ny nämnare