Tillgänglighet på olika nivåer

Nämnare kan ha olika relevans på olika nivåer och entitetstyper i en fastighetsstruktur. Vissa nämnare har bara betydelse på fastighetsnivån medan andra bara anges för objektsnivån. En del nämnare kan anges på alla nivåer. Detta anges i rutan Tillgänglig för. Här markeras de nivåer som en nämnare ska vara tillgänglig för. Om en nämnare finns tillgänglig för mer än en av nivåerna Fastighet, Byggnad eller Objekt finnsmöjlighet att synkronisera nämnarna mellan nivåerna så att en ändring på lägra nivå automatiskt summeras upp till de högre nivåerna.  För nämnare som finns på flera nivåer lagra vi ett värde per nivå av prestandaskäl.