Skapa värdenyckelsfilter

Värdenyckelsfilter skapas i Alternativdialogen i Vitec Energiuppföljning. Det går som mest att skapa tre filter. Man sätter ett valfritt namn på filtret, väljer värdenyckelsgrupp och sedan vilken värdenyckel som skall utgöra själva bortfiltreringen vid rapportuttaget.

Som exempel kan ett av filtren benämnas ”Sålda fastigheter” och man väljer värdenyckelsgruppen ”Energiuppföljning” samt att filtrera på värdenyckeln ”Sålda”.