Beräkning formelmätare

Formelmätare beräknar månadsförbrukningar utifrån formelns ingående mätares förbrukningar avläsningskorrigerade till förbrukningsgruppsenhet. En månadsförbrukning beräknas ifall någon av de ingående mätarna har en förbrukning. Om någon av de ingående förbrukningarna är markerade som prognos så anses också den beräknade förbrukningen vara en prognos.

Den framräknade förbrukningen anses vara enligt mätarens förbrukningsgruppsenhet och skalas sedan till grundenhet enligt formelmätarens förbrukningsslag. Vilka förbrukningsslag som använts i formeln är helt oväsentligt. Det är därför viktigt att man väljer rätt förbrukningsslag på formelmätaren utifrån de ingående mätarna och vad man vill åstadkomma med formeln.

Om beräkningen av en formelförbrukning är ofullständig av någon anledning så markeras detta i förbrukningarna. Förbrukningar med markeringar redovisas i statuslistan vid rapportuttag. Följande fall hanteras.

·      Om beräkningsformeln är ogiltig.

·      Om ingående förbrukningar i beräkningen är markerade som ofullständiga så kommer det beräknade värdet att markeras för detta.

·      Om någon ingående förbrukning saknas helt (d.v.s. det finns varken ett verkligt eller ett prognosvärde) så beräknas förbrukningen som en verklig förbrukning men markeras som ofullständig.