InIedning

Vitec Fastighet

Vitec Energiuppföljning

Installation

Allmänt

Systemkrav

Installation

Starta produkten

Ange uppkopplingsinformation

Gränssnitt

Översikt

Anpassningar

Uppföljning Förbrukningar

Inmatning

Förbruknings-, kostnads- och miljörapporter

Månadsrapport

Årsrapport

Timmesrapport

Nyckeltalsanalys

Effektsignatur

Kombinationsrapport

Jämförelser

Skicka

Uppföljning Ekonomi

Tariffmallar

Momstyper

Energiskatt

Leverantör

Koppla mätare/abonnemang

Rapporter

Uppföljning Miljö

Leverantörer

Miljövariabler

Miljövärden

Värdenyckelsfilter

Vad det används till

Bestäm värdenyckelsgrupp och värdenycklar

Skapa värdenyckelsfilter

Rapportuttag - filtrera bort fastigheter utifrån ett värdenyckelsfilter

Visa endast förvaltad förbrukning

Vad det används till

Skapa Ej förvaltade perioder

Rapportuttag - Visa endast förvaltad förbrukning

Trädvy

Översikt

Grunddata

Dokumentarkiv

Kärnan

Huvudfönster

Grunddata

Grafisk överblick

Värdenycklar

Nämnare i grunddata

Nämnare som egenskap för entitet

Avläsare

Mätare

Verktyg

Beräkna Varmvattendelar

Rapporter

Räkna om förbrukningar

Byt förbrukningsslag

Förändra flera mätare

Skapa budget

Verktyg för att skapa budget

Systeminställningar

Allmänt

Dokumentarkiv

Rapportmallar

Visningsalternativ

Behörigheter

Användarinställningar

Alternativ

Energiwebb

Appendix

Formler

Beräkningsgrunder

Lägga in historiska förbrukningar