Excel – Dynamisk

Den dynamiska rapporten innehåller utöver uppgifter från vald rapport i tabell och diagram en del för inställningar samt en knapp för att uppdatera rapporten. Bilden nedan visar en dynamisk excelrapport och delen för inställningar visas som den markerade delen på Excelarkets rader 16-27, under inställningarna är knappen ”Uppdatera” markerad.

More:

Inställningar

Knappen uppdatera

Inställningar som måste göras i Excel

PDF

Word