Månadsrapport

Månadsrapporten kan visas dels som ett diagram och som en tabell. Byte mellan dessa två lägen görs via de två flikarna på vänster sida under diagramet resp. tabellen.

 

More:

Diagram

Tabell