Flikar

Bland flikarna väljer man den rapport eller den funktion som användare ska arbeta med och som ska visas i huvudfönstret. Exempelvis dokumentarkivet eller årsrapport. Bild 8 visar exempel på några flikar (”Dokument”, ”Månad”, ”År” och så vidare).

Bild 7: Exempel på flikar

Varje flik har en tillhörande menyradsflik. Väljer man fliken ”År” så visas en viss menyradsflik, väljer man fliken ”Dokument” visas en annan och så vidare.

Det finns även en genväg till samma rapporter och funktioner som är valbara via flikarna. Den aktiveras genom att användare klickar på pilen längst till höger om flikarna enligt Bild 9.

Bild 8: Genväg till flikarna.