Huvudfönster

I huvudfönstret visas den rapport eller funktion som är vald bland flikarna. Bild 6 visar en månadsrapport.

 

Bild 6: Huvudfönstret