Menyradsflikar

Flikarna är uppbyggda av menyradselement som erbjuder olika inställningar beroende på vilken rapport eller funktion aktuell användare jobbar med. Användare växlar mellan de olika flikarna med musklick. Bild 2 nedan visar två menyradsflikar: ”Objektträd” och ”Månadsrapport”, där den sistnämnda vyn är vald och aktiv.

Bild 2: Val av menyradsflik

Beroende på vilken rapport eller funktion som är vald förändras den högra fliken på bilden. Jobbar användare exempelvis med en årsrapport kommer fliken ”Månadsrapport” på bilden ersättas av fliken ”Årsrapport”, jobbar man med dokumentarkivet kommer det att vara fliken ”Dokumentarkiv” som syns.

More:

Menyradselement

Trädvy