Visa kopplade objekt

Väljer användaren ett dokument i listan och högerklickar fås valet ”Visa kopplingar…”, se bilden nedan.

Bild 3: ”Visa kopplingar…”

Bild 4: Kopplingar

Detta är en referens till objekt (eller andra delar av trädstrukturen i applikationen) som dokumentet är kopplat till. Denna funktion bör användas då användaren ska ta bort ett dokument och undrar ifall dokument är kopplat till flera olika ställen och därmed kanske inte bör tas bort.