Ta bort leverantör

Välj aktuell leverantör i listan och välj ”Ta bort”. Kontrollfrågan enligt bild nedan visas. Svara ”Ja” för att bekräfta och leverantören raderas.

Då en leverantör tas bort försvinner även eventuella kopplingar till mätare.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTML47d6c8f.PNG

Bild 107: Kontrollfråga vid borttagning av Leverantör