Redigera leverantör

Välj aktuell leverantör i listan. Genomför aktuella ändringar och välj ”Spara”.