Skapa ny roll

För att skapa en ny roll sätts först rollens namn, varefter aktuella funktioner kopplas till rollen. Välj knappen ”Ny roll” enligt Bild 13 och en ny roll skapas i listan enligt Bild 14. Skriv in aktuellt namn, exempelvis ”Förvaltare” och vänsterklicka i det vita fältet i listan för att spara namnet.

Bild 14: Namnge den nya rollen

Genom att först markera rollen i listan och därefter markera aktuella funktioner bestäms vad en användare som innehar rollen ska kunna göra i programmet. I exemplet enligt Bild 15 får rollen ”Förvaltare” dels tillgång till funktionerna ”Energiuppföljning” som behövs för att kunna starta programmet samt års respektive månadsrapporterna. Funktionerna är uppbyggda hierarkiskt och genom att exempelvis markera ”Rapporter” väljs alla funktioner ”Avläsningsunderlag”, ”Effektsignatur” och så vidare.

         

Bild 15: Sätt rollens funktioner