Administrera Roller

Hantering av roller sker under systeminställningarna och fliken ”Roller” enligt Bild 13.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb473176.PNG

Bild 13: Fliken roller

Fliken är indelad i fyra delar enligt markeringen på bilden:

1.  En lista på befintliga roller i systemet. I exemplet på bilden visas rollen ”superusers”, det är en roll som ofta finns med i systemet från början.

2.  Ett expanderbart träd som visas vilka funktioner som finns och som kan kopplas till en specifik roll. Notera att ”Energiuppföljning” är en bland flera funktioner som exempelvis ”Verksamhetsanalys” och ”Teknisk Förvaltning”, detta beror på att behörighetssystemet delas mellan flera applikationer från Vitec. Vidare finns funktionen ”Gemensam” där funktioner för delar som är gemensamma för de olika applikationerna finns.

3.  Knappar för att hantera roller:

·      Ny roll

·      Redigera roll

·      Ta bort roll

4.  Knappar för att spara och avbryta hanteringen av roller:

·      ”Ok”.

·      ”Avbryt”

More:

Skapa ny roll

Redigera roll

Ta bort roll