Koppla roller till användare

För att en roll ska slå igenom för en viss användare måste den kopplas in och detta görs under fliken ”Användare enligt Bild 17. Rollen ”Förvaltare” har kopplats in till användaren ”Stina”. En användare kan ha flera roller.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb920d64.PNG

Bild 17: Koppla roller till användare