Utökad behörighet

Genom att aktivera den utökade behörigheten kan användare styras så att de endast ser vissa sökordningar och vissa fastigheter. För att funktionen ska slå igenom måste först behörigheterna aktiveras och sedan måste aktuell användare tilldelas explicita rättigheter på fastighet och/eller sökordning. Den utökade behörigheten aktiveras i fliken ”Utökad behörighet” enligt markeringen på Bild 18.

Beskrivning: C:\Users\viano\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc2b1b4c.PNG

Bild 18: Utökad behörighet

More:

Sätt fastighetsrättigheter

Sätt rättigheter på sökordning