Rapporter

När alla uppgifterna är inlagda för på mätare går det att ta fram en rapport innehållande kostander.

Välj Kostnad

 

I jämförelse då Förbrukningar är vald kompletteras de möjliga rapportinställningarna med val av:

·      Full moms / Inkl.ej avdragsgill moms / Ingen moms

·      Rörlig och fast kostnad / Fast kostnad / Rörlig kostnad

 

 

För övriga rapportinställningar se Uppföljning Förbrukningar / Förbrukningsrapport.