Ta bort ändringsdatum

För att ta bort ett ändringsdatum, markera nämnarvärde för önskat datum och tryck Ta bort. En dialogruta för att bekräfta borttagningen visas.


Bild 31: Kontrollfråga vid borttagning av ändringsdatum för nämnare