Rapporturval

Genom att markera önskad nivå i trädet (på vänster sida av programmet) styr användaren rapporturvalet. Areor och förbrukningar för vald nivå kommer att vara tas med i aktuell rapport. Både Månads- och Årsrapporten kan tas ut på alla nivåer.