Vitecknappen

Vitecknappen är placerad längst uppe till vänster i gränssnittet, Bild 11 visar Vitecknappen och den meny som visas då knappen aktiveras.

Här är alla val samlade som du inte kommer åt i de andra menyerna. Här kan du göra de val du behöver för att återställa, skriva ut, skicka eller ändra grunddata. Du kan även komma åt verktyg och få hjälp.

Bild 10: Vitecknappen