Anpassningar

Vissa av gränssnittets delar kan ändras och anpassas efter varje enskild användares tycke och smak.  De delar i gränssnittet som kan ändras är snabbmenyn, menyradsflikarna, samtliga objekt och flikarna.

Bild 11

More:

Snabbmenyn

Flytta

Dölja menyradsflikarna

Dölja Träd

Flytta Trädvyn

Dölja flikar

Ta fram dolda flikar

Återställ fönster