Beräkna Varmvattendelar

För att kunna jämföra mätare som lagrar värmeförbrukning över flera år så måste förbrukningarna klimatkorrigeras, vilket innebär att man tar bort vädrets påverkan på förbrukningen. Värmeförbrukning består normalt av både en väderberoende del och en väderoberoende del, där den väderoberoende delen till största del består av uppvärmning av varmvatten. För att klimatkorrigeringen ska bli så rätt som möjligt så måste man ta bort den väderoberoende delen från korrigeringen.

I Vitec Energiuppföljning under Vitecknappen/ Verktyg/ Beräkna varmvattenandelar finns ett verktyg med ett formulär i vilket man kan beräkna värmemätares varmvattenandelar/varmvattengraddagar beroende på vilken korrigeringsmodell man vill använda.
 Beskrivning: C:\Users\vimng\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc245c9.PNG

Bild 1

 

More:

Varmvattenandelar

Varmvattengraddagar