Beräknad förbrukning

Ett räkneverk kan definieras för att vara beräknad, dvs. en formel anger hur det beräknade räkneverkets förbrukningen skall tas fram.

Kontrollrutan Beräknad förbrukning markers om räkneverket skall vara berknat.

Klicka därefter på Formel  för att ange formeln.

I dialogrutans övre del (1) skall formeln anges.

1

 

Då formeln är klar skall formeln kontrolleras genom att man klickar på Validera.

Om formeln är korrekt får man följande och därefter kan formeln sparas genom att klicka på Spara.

More:

Variabler

Konstanter

Operatorer