Kärnan

Dokumentarkivet (se bild nedan) nås via Vitec-knappen / Verktyg / Dokumentarkiv eller snabbkommandot Ctrl+D på tangentbordet.

Bild 1: Dokumentarkiv (kärnan)

Längst ner till vänster i bild, se bilden ovan, visas antal dokuments som hittats i en katalog.

 

More:

Ändra information

Strukturera dokument

Lägga till/ta bort dokument

Visa kopplade objekt

Söka dokument

Utlåning