Rapportexempel ”Högsta nivån”

Nyckeltalsanalysen kan bara tas ut på en samling fastigheter, inte på enskilda objekt. Nedan bild visar en sökordning ”A-D” med fastigheter inordnade efter ett antal olika värdenycklar. Varje kategori innehåller 1 till 3 fastigheter. Exempelvis innehåller grupp ”A” fastigheterna ”Domherren 3” och ”Domherren 6”. I exemplet ska den okorrigerade värmeförbrukningen för sökordningen ”A-D” jämföras och den kategori i urvalet som ökat mest identifieras. Aktuell beräkningsperiod är januari - maj 2011 jämfört med januari - maj 2010 och aktuell nämnare är ”Uppvärmd area (m2)”.

More:

Rapporturval

Rapportinställningar

Diagram

Tabell