Rapportinställningar

Via fliken Rapportinställningar finns installningar kopplade till rapporter.

 

More:

Beräkningsperiod

Korrigering

Uppdatering

Avvikelser