Skapa ny Kombinationsrapport

För att skapa en ny favorit genomförs följande steg:

·      Navigera till fliken ”Kombination”

·      Skapa och namnge en tom favoritmall

·      Anpassa mallen genom att fylla den med paneler enligt aktuellt rapportbehov

·     Spara mallen och den är klar att använda

·      Skapa och namnge en ny favorit

 

Öppna den utökande funktionaliteten för menyradselementet

Bild 68: Öppna den utökade funktionaliteten

 

Bild 69: Gränssnittet för favoriter

 

Välj Ny och dialogrutan Ny Favorit visas enligt bild nedan

Bild 70: Ny Favorit, Kombinationsrapport

 

Ange namnet på favorit I fältet för namn och välj Ok. Nästa steg är att bestämma vilka paneler som ska ingå i rapporten. En panel kan exempelvis vara ett diagram eller en tabell och är de delar som tillsammans bygger upp kombinationsrapporten.

           

More:

Fyll mallen med paneler

Rapport

Period år +/-

Visa

Sidbryt efter